Loading...
Work . Installation View . Katrina Thomson

motif4

Katrina Thomson

$0.00

Marble, 2017 | 76 x 76 x 2mm each | Installation detail
motif4