Loading...
Work . Installation View . Katrina Thomson

memorandum

Katrina Thomson

$100.00

Marble, 2017 | 76 x 76 x 2mm 
memorandum