Loading...
Work . Installation View . Katrina Thomson

covert derma covert

Katrina Thomson

$0.00

Marble, 2017 | 76 x 76 x 2mm each | Installation 900 x 1200mm
covert derma covert